Közérthető pályázati kiírás

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI

 ÁLLÁSHELYEKRE

 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ

2018. MÁRCIUS 1.
16 óra 30 perc

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Ki pályázhat?

 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és
 • hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz)  11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

MINTA az elfogadható hatósági erkölcsi bizonyítványról


FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

 • aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és
 • akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja
 
FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:
 • a pályázati feltételeknek megfelel és
 • a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet
 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét
  • amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét
 • az önéletrajzát
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát
  • ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
  • ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a mia.birosag.hu honlapról!

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai gyakorlatot a bíróságon töltötte
 • a bíróságon, illetve egyéb területen teljesített szakmai gyakorlat esetében a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt igazolást
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
 • az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést igazoló okirat másolatát
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
 • személyesen vagy postai úton
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatásával
 • 1 példányban

FIGYELEM!  A pályázatnak legkésőbb 2018. március 1-én 16 óra 30 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Fontos időpontok

 • 2018. március 13. írásbeli versenyvizsga
 • 2018. március 28. szóbeli versenyvizsga
 • 2018. május 3. a pályázatok elbírálásának határideje
 • 2018. május 15. állások betöltése

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2018. I. FÉLÉVI FOGALMAZÓI FELVÉTELI VERSENYVIZSGÁRÓL
 
                                                                      
A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzat (az Országos Bírósági Hivatal elnökének 3/2016. (II.29.) OBH utasítása) 17. § (2) bekezdése alapján értesítjük a versenyvizsgák időpontjáról és helyéről.
 
A TÁJÉKOZTATÓ IDE KATTINTVA OLVASHATÓ
 
 

MEGHIRDETETT ÁLLÁSHELYEK

 

Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

törvényszék

7

Budapest Környéki Törvényszék

 törvényszék

5

Debreceni Törvényszék

 Debreceni Járásbíróság

2

 

 Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1
Egri Törvényszék

 Egri Járásbíróság

1
 Győri Törvényszék Győri Járásbíróság

3

 

 Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

3

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

1

Kaposvári Törvényszék

Nagyatádi Járásbíróság

1

 

 Siófoki Járásbíróság

 Kecskeméti Törvényszék  Kecskeméti Járásbíróság

1

 
 Kunszentmiklósi Járásbíróság
 
1

Szegedi Törvényszék

Szegedi Járásbíróság

1

 

 Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1

Székesfehérvári Törvényszék

Bicskei Járásbíróság

1

  Sárbogárdi Járásbíróság

1

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

1

 Tatabányai Törvényszék Tatabányai Járásbíróság

1

Veszprémi Törvényszék

 törvényszék 

1

 Ajkai Járásbíróság

1


Zalaegerszegi Törvényszék 
 Zalaegerszegi Járásbíróság 1

Összesen

36

 

Illetmény

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

További információk

http://mia.birosag.hu