122.E/2020. (III. 10.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségének pályázati kiírásáról

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
elnökhelyettes
Betöltés helye
Országos Bírósági Hivatal
Pályázási határidő

122.E/2020. (III. 10.) OBHE
határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi tisztségének
pályázati kiírásáról

Az elnökhelyettesi tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be. 
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl – legalább 10 év bírói gyakorlat és legalább 5 év bírósági vezetői tapasztalat rendelkezik jelentőséggel. 
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy 
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 
- kinevezése esetén felmerül-e a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 68. § (1) bekezdésében és 79. § (3) bekezdésében írt kizáró ok. 

A pályázónak a pályázatához csatolnia kell a szakmai önéletrajzát és pályaművét. 
A pályaműnek tartalmaznia kell az Országos Bírósági Hivatal, illetve a bírósági szervezet működésével kapcsolatos terveit és a megvalósításának ütemezését. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 25. napja 14.00 óra.

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.).

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke