204.E/2020. (V. 7.) OBHE  határozat  a Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettesi állásának  pályázati kiírásáról

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
elnökhelyettes
Betöltés helye
Balassagyartmati Törvényszék
Pályázási határidő

204.E/2020. (V. 7.) OBHE 
határozat 
a Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettesi állásának
 pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet. 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be. 
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
-    megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
-    kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
-    a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 21. napja 16.00 óra.

A pályázat beadásának helye: 
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.). 

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke