282.E/2020. (VII. 7.) OBHE határozat   Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
bíró
Betöltés helye
Fővárosi Ítélőtábla
Ügyszak (kollégium)
polgári
Pályázási határidő

282.E/2020. (VII. 7.) OBHE határozat 
 Pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A Fővárosi Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 32. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom. 
A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban, törvényszéki szinten szerzett szakismeretnek van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 24. napja 15.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Irodája (1055 Budapest, Markó u. 16.) 

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke