350.E/2023. (VIII.16.) OBHE határozat  a Balassagyarmati Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
kollégiumvezető
Betöltés helye
Balassagyartmati Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
büntető
Pályázási határidő

350.E/2023. (VIII.16.) OBHE határozat 
a Balassagyarmati Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői állásának pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Balassagyarmati Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet. 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be. 
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának ütemezéséről szól. 
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év büntetőbírói gyakorlat és a büntetőjog területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység. 
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
-    megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében foglalt vezetői kinevezési feltételeknek, 
-     kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 
-    a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2023. október 10. napja 16.00 óra. 

A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.). 

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke