35.E/2019. (I. 23.) OBHE  határozat  a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati kiírásáról

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
elnökhelyettes
Betöltés helye
Veszprémi Törvényszék
Pályázási határidő

35.E/2019. (I. 23.) OBHE 
határozat 
a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet. 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be. 

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl – a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának és a korábban szerzett igazgatási tapasztalatnak van jelentősége. 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
 
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Veszprémi Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak, 
− az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Veszprémi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Veszprémi Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
-   ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (időszerűség javítása),
-   emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-   tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-   bírósági integritás,
-   bírósághoz való hozzáférés,
-   képzés. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja 16.30 óra.

A pályázat beadásának helye: 
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.). 

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal elnöke