38.E/2019. (I. 23.) OBHE  határozat   Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon  egy járásbírósági bírói álláshelyre

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
bíró
Betöltés helye
Pécsi Járásbíróság
Ügyszak (kollégium)
büntető
Pályázási határidő

38.E/2019. (I. 23.) OBHE 
határozat 
 Pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon 
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Pécsi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (77. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom. 

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Pécsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) 

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal elnöke