39.E/2019. (I. 23.) OBHE  határozat   Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken egy törvényszéki bírói álláshelyre

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
bíró
Betöltés helye
Fővárosi Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
gazdasági
Pályázási határidő

39.E/2019. (I. 23.) OBHE 
határozat 
 Pályázati kiírás a Fővárosi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Fővárosi Törvényszéken egy gazdasági ügyszakos törvényszéki bírói (192. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom. 

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest, Markó u. 27.) 

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal elnöke