42.E/2019. (I. 23.) OBHE  határozat  Pályázati kiírás a Gyulai Törvényszéken  egy törvényszéki bírói álláshelyre

Pályázási határidő

42.E/2019. (I. 23.) OBHE 
határozat 
 Pályázati kiírás a Gyulai Törvényszéken 
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A Gyulai Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (24. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom. 

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkársága (5700 Gyula, Béke sgt. 38.) 

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal elnöke