43.E/2019. (I. 23.) OBHE  határozat   Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken  egy törvényszéki bírói álláshelyre

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
bíró
Betöltés helye
Egri Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
büntető
Pályázási határidő

43.E/2019. (I. 23.) OBHE 
határozat 
 Pályázati kiírás az Egri Törvényszéken 
egy törvényszéki bírói álláshelyre

Az Egri Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki bírói (51. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom. 

A pályázat elbírálásánál a bírói gyakorlat tartamának van jelentősége.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkársága (3300 Eger, Barkóczy u. 1.) 

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal elnöke