44.E/2019. (I. 23.) OBHE  határozat   Pályázati kiírás a Karcagi Járásbíróságon  egy járásbírósági bírói álláshelyre

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
bíró
Betöltés helye
Karcagi Járásbíróság
Ügyszak (kollégium)
büntető
Pályázási határidő

44.E/2019. (I. 23.) OBHE 
határozat 
 Pályázati kiírás a Karcagi Járásbíróságon 
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Karcagi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói (74. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom. 

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Karcagi Járásbíróság Elnöki Titkársága (5300 Karcag, Kossuth tér 5.) 

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal elnöke