45.E/2019. (I. 23.) OBHE  határozat   Pályázati kiírás a Hajdúszoboszlói Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
bíró
Betöltés helye
Hajdúszoboszlói Járásbíróság
Ügyszak (kollégium)
polgári
Pályázási határidő

45.E/2019. (I. 23.) OBHE 
határozat 
 Pályázati kiírás a Hajdúszoboszlói Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Hajdúszoboszlói Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (125. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom. 

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Hajdúszoboszlói Járásbíróság Elnöki Titkársága (4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 6/a.) 

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal elnöke