46.E/2019. (I. 23.) OBHE  határozat  Pályázati kiírás a Kunszentmiklósi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
bíró
Betöltés helye
Kunszentmiklósi Járásbíróság
Ügyszak (kollégium)
polgári
Pályázási határidő

46.E/2019. (I. 23.) OBHE 
határozat  Pályázati kiírás a Kunszentmiklósi Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Kunszentmiklósi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (120. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom. 

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Kunszentmiklósi Járásbíróság Elnöki Titkársága (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 50.) 

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal elnöke