47.E/2019. (I. 23.) OBHE  határozat   Pályázati kiírás a Székesfehérvári Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
bíró
Betöltés helye
Székesfehérvári Járásbíróság
Ügyszak (kollégium)
polgári
Pályázási határidő

47.E/2019. (I. 23.) OBHE 
határozat 
 Pályázati kiírás a Székesfehérvári Járásbíróságon egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Székesfehérvári Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági bírói (84. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom. 

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Székesfehérvári Járásbíróság Elnöki Titkársága (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) 

dr. Handó Tünde s.k.
az Országos Bírósági Hivatal elnöke