59.E/2020. (II. 17.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Debreceni Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
bíró
Betöltés helye
Debreceni Ítélőtábla
Ügyszak (kollégium)
munkaügyi
Pályázási határidő

59.E/2020. (II. 17.) OBHE határozat Pályázati kiírás a Debreceni Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A Debreceni Ítélőtáblán egy munkaügyi ügyszakos ítélőtáblai bírói (25. számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom. 
A pályázat elbírálásánál a munkaügyi fellebbviteli bírói gyakorlatnak van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja.

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Ítélőtábla Elnöki Irodája (4025 Debrecen, Széchenyi u. 24.) 

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke