66.E/2020. (II. 20.) OBHE  határozat  a Budapest Környéki Törvényszék Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának  pályázati kiírásáról 

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
kollégiumvezető
Betöltés helye
Budapest Környéki Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
munkaügyi
Pályázási határidő

66.E/2020. (II. 20.) OBHE 
határozat
 a Budapest Környéki Törvényszék Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
 pályázati kiírásáról 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest Környéki Törvényszék Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet. 
A Bszi. 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be. 
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát.
 A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl – legalább 10 év munkaügyi bírói, vagy az igazságszolgáltatással összefüggő tevékenység során szerzett gyakorlat bír jelentőséggel.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
−    megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
−    kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−    a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja 14.00 óra.

A pályázat beadásának helye: 
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16, I. emelet 111.). 

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke