77.E/2020. (II.21.) OBHE  határozat  a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesi állásának  pályázati kiírásáról

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
elnökhelyettes
Betöltés helye
Pécsi Ítélőtábla
Pályázási határidő

77.E/2020. (II.21.) OBHE 
határozat 
a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesi állásának
 pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesi tisztségére pályázatot hirdet. 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be. 
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl – legalább 8 év bírói, vagy az igazságszolgáltatással összefüggő tevékenység során szerzett gyakorlat, illetve 5 év igazgatási vezetői tapasztalat bír jelentőséggel.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
−    megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
−    kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
−    a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 31. napja 16.30 óra.

A pályázat beadásának helye: 
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.). 

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke