Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot hirdet az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózat koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
európai jogi szaktanácsadók koordinátor-helyettese
Pályázási határidő

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot hirdet
az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózat koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére

A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik az európai jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz csatolni kell 
- az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajzot,
- a koordinátor-helyettesként tervezett szakmai irányító, szervező munkát részletesen bemutató pályaművet,
-    a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
-    a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát (amennyiben azzal rendelkezik),
-    nyilatkozatot arról, hogy 
o    nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o    nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral.

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani.

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökhöz történő beérkezésének határideje:

2020. augusztus 31. napja

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke és az adott ügyszak kollégiumvezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.