Budapest Környéki Törvényszék Munkaügyi Kollégiumában tanácselnöki állás

Szervezeti egység
Budapest Környéki Törvényszék
Munkakör
tanácselnök
Betöltés helye
Budapest Környéki Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
munkaügyi
Pályázási határidő

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke 
pályázatot hirdet
a Budapest Környéki Törvényszék Munkügyi Kollégiumában tanácselnöki
 (30. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 28. napja.

A pályázat beadásának helye: 
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága (1146 Budapest, Thököly út 97-101.).