Európai jogi szaktanácsadói titkári pályázat

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
európai jogi szaktanácsadó
Pályázási határidő

Európai jogi szaktanácsadói titkári pályázat

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot hirdet

a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék nélküli) illetékességi területén
-    1 polgári-gazdasági ügyszakos
-    2 büntető ügyszakos
-    1 közigazgatási ügyszakos
-    1 munkaügyi ügyszakos

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
-    2 polgári-gazdasági ügyszakos
-    2 büntető ügyszakos

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
-    1 polgári-gazdasági ügyszakos
-    2 büntető ügyszakos
-    1 közigazgatási ügyszakos
-    1 munkaügyi ügyszakos

a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
-    1 polgári-gazdasági ügyszakos
-    2 büntető ügyszakos
-    1 közigazgatási ügyszakos
-    1 munkaügyi ügyszakos

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
-    1 polgári-gazdasági ügyszakos
-    2 büntető ügyszakos
-    1 közigazgatási ügyszakos
-    1 munkaügyi ügyszakos

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
-    2 polgári-gazdasági ügyszakos
-    1 büntető ügyszakos
-    1 munkaügyi ügyszakos

európai jogi szaktanácsadói titkári tisztség betöltésére.

A tisztség betöltésére az a bírósági titkár pályázhat, aki
-    az európai jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel
-    valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú államilag elismert komplex (korában C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik. 

A pályázathoz csatolni kell 
-    az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, 
-    a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
-    a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát (amennyiben azzal rendelkezik),
-    nyilatkozatot arról, hogy 
o    mely illetékességi területre
o    mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik, valamint, hogy
o    nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o    nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral vagy a koordinátor-helyettesekkel.

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani.

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökhöz történő beérkezésének határideje:

2020. szeptember 30.

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke és az adott ügyszak kollégiumvezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata.

A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez.