európai jogi szaktanácsadók munkaügyi ügyszakos koordinátor-helyettesi tisztség

Szervezeti egység
Országos Bírósági Hivatal
Munkakör
európai jogi szaktanácsadók koordinátor-helyettese
Pályázási határidő

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot hirdet

az európai jogi szaktanácsadók munkaügyi ügyszakos koordinátor-helyettesi tisztségének betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre kinevezett bírák pályázhatnak, akik az európai uniós jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A pályázathoz csatolni kell 
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajzot, 
a koordinátor-helyettesként tervezett szakmai irányító, szervező munkát részletesen bemutató pályaművet, 
a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát, 
a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolatát (amennyiben azzal rendelkezik), 
nyilatkozatot arról, hogy 
nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és 
nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral. 
A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani. 

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökhöz történő beérkezésének határideje: 
2020. április 2. napja.

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság elnöke és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a regionális kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági elnök feladata. 
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5 napon belül továbbítja a pályázatot az OBH elnökéhez. 

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke