A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet  a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elnökhelyettesi állásának betöltésére

Szervezeti egység
Fővárosi Törvényszék
Munkakör
elnökhelyettes
Betöltés helye
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
Pályázási határidő

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet 
a Budapesti XVIII-XIX. Kerületi Bíróság elnökhelyettesi (282. számú) állásának betöltésére

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói működési gyakorlata van. Előnyt jelent a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett bírósági szervezeti egység működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak, 
 −a törvényszék által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint az érintett törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat- és felelősségi köröknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
   - ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága,
   - emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   - tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   - bírósági integritás,
   - bírósághoz való hozzáférés,
   - képzés. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. augusztus 25. 16.00 óra

 A pályázat beadásának helye: 
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).