Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium (Felszámolási Csoport) csoportvezető-helyettes bírói állás

Szervezeti egység
Fővárosi Törvényszék
Munkakör
csoportvezető-helyettes bíró
Betöltés helye
Fővárosi Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
gazdasági
Pályázási határidő

A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet

a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium (Felszámolási Csoport) csoportvezető-helyettes bírói álláshelyének (89. számú) betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be. 
A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túl- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége. 
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
 A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Felszámolási Csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak, 
− a csoportvezető-helyettes tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
   - ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
   -  emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   -  tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   -  bírósági integritás,
   -  bírósághoz való hozzáférés,
   -  képzés. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 20. napja.

A pályázat beadásának helye: 
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055 Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.)