Pályázat az Encsi Járásbíróság elnöki álláshelyének betöltésére

Szervezeti egység
Miskolci Törvényszék
Munkakör
elnök
Betöltés helye
Encsi Járásbíróság
Pályázási határidő

Pályázat az Encsi Járásbíróság elnöki (48. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a tényleges működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
-    megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
-    kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
-    hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja részletes szakmai önéletrajzát és pályaművet.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett bírósági szervezeti egység működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak, 
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Miskolci Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Miskolci Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
-    ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
-    emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-    tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-    bírósági integritás,
-    bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. május 31. napja.

A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Kabinet (3525 Miskolc, Dózsa György út 4.)