Pályázat a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumánál egy közigazgatási ügyszakos tanácselnöki álláshely betöltésére

Szervezeti egység
Fővárosi Törvényszék
Munkakör
tanácselnök
Betöltés helye
Fővárosi Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
közigazgatási
Pályázási határidő

Pályázat a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumánál egy közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (778. számú) álláshely betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
-    megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
-    kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
-    hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező 
-     a pályázathoz csatolja részletes szakmai önéletrajzát, mely számot ad – a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 18. § (2) bekezdésében rögzített – mindazon körülményekről (igazgatási vezetői tapasztalat, bírói gyakorlat, bírói munkája vizsgálatának eredménye, központi és helyi igazgatási feladatokban való részvétel), melyek az elbírálás során figyelembe vehetők;
-     a pályázatában térjen ki a kollégium működését segítő, a kollégiumvezető munkáját támogató szakmai elképzeléseire, különösen a képzés, jogszabályalkotás, szabályzat alkotás és módosítás tárgykörében;
-     adjon számot a tanács munkájának megszervezésére (pl. a tanácskozás módjára, az ügyek tanácstagok közötti szétosztásának módjára) vonatkozó elképzeléseiről.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. május 10. napja. 

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Irodája (1055 Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).