Pályázat a Győri Törvényszék polgári ügyszakos tanácselnöki álláshely betöltésére

Szervezeti egység
Győri Törvényszék
Munkakör
tanácselnök
Betöltés helye
Győri Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
polgári
Pályázási határidő

Pályázat a Győri Törvényszék polgári ügyszakos tanácselnöki (10. számú) álláshely betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
-    megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
-    kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
-    hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázatához csatolja szakmai önéletrajzát.
Az önéletrajzában térjen ki az igazgatási szabályzat 18. § (2) bekezdésében rögzített körülményekre 
-    igazgatási vezetői tapasztalat, 
-    bírói gyakorlat, 
-    bírói munkája vizsgálatának eredménye, 
-    központi és helyi igazgatási feladatokban való részvétel),
-     a kollégium működését segítő tevékenység,
-     a kollégiumvezető munkáját támogató elképzelésekről, különösen a képzés, jogszabályalkotás, szabályzat alkotás és módosítás tárgykörében.

Önéletrajzában térjen ki továbbá – figyelemmel a ténylegesen ítélkező tanácsra – hogy milyen módon kívánja megszervezni a tanács működését az ügyek tanácstagok közötti szétosztását.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. április 30. napja. 16.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék elnöke (9021 Győr, Szent István u. 6.).