Pályázat a Kaposvári Törvényszék polgári kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének betöltésére

Szervezeti egység
Kaposvári Törvényszék
Munkakör
kollégiumvezető-helyettes
Betöltés helye
Kaposvári Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
polgári
Pályázási határidő

Pályázat a Kaposvári Törvényszék
polgári kollégiumvezető-helyettesi 
(14. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl – a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának van jelentősége. Előnyt jelent a polgári, gazdasági vagy munkaügyi ügyekben szerzett legalább 5 éves bírói gyakorlat, valamint igazgatási tapasztalat.
 
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
-    megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
-    kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
-    hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett bírósági szervezeti egység működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak, 
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Kaposvári Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Kaposvári Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Kaposvári Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
-    ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
-    emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-    tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-    bírósági integritás,
-    bírósághoz való hozzáférés,
-    képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. április 15. napja.

A pályázat beadásának helye: 
Kaposvári Törvényszék elnöke (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3.).