Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy büntető ügyszakos csoportvezető-helyettesi bírói álláshely betöltésére

Szervezeti egység
Fővárosi Törvényszék
Munkakör
csoportvezető-helyettes bíró
Betöltés helye
Pesti Központi Kerületi Bíróság
Ügyszak (kollégium)
büntető
Pályázási határidő

Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy büntető ügyszakos csoportvezető-helyettesi bírói (307. számú) álláshely betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a tényleges működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
-    megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
-    kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
-    hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja részletes szakmai önéletrajzát és pályaművet.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett bírósági szervezeti egység működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak, 
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Fővárosi Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Fővárosi Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
-    ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
-    emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-    tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-    bírósági integritás,
-    bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. április 6. napja.

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Irodája (1055 Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).