Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság P.III. Csoport csoportvezető bírói  (290. számú) álláshelyének betöltésére

Szervezeti egység
Fővárosi Törvényszék
Munkakör
csoportvezető bíró
Betöltés helye
Pesti Központi Kerületi Bíróság
Ügyszak (kollégium)
polgári
Pályázási határidő

Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság P.III. Csoport csoportvezető bírói 
(290. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl – a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának van jelentősége.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
-    megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
-    kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
-    hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett bírósági szervezeti egység működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak, 
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
-    ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
-    emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-    tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-    bírósági integritás,
-    bírósághoz való hozzáférés,
-    képzés. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2023. október 5.

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Irodája (1055 Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.)