Pályázat a Szerencsi Járásbíróság elnöki álláshelyének betöltésére

Szervezeti egység
Miskolci Törvényszék
Munkakör
elnök
Betöltés helye
Szerencsi Járásbíróság
Pályázási határidő

Pályázat a Szerencsi Járásbíróság elnöki (53. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a tényleges működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
-    megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
-    kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
-    hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja részletes szakmai önéletrajzát és pályaművet.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett bírósági szervezeti egység működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak, 
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Miskolci Törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Miskolci Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
-    ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
-    emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-    tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
-    bírósági integritás,
-    bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. május 31. napja. 

A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Kabinet (3525 Miskolc, Dózsa György út 4.)