Pályázat a Zalaegerszegi Törvényszék civilisztikai ügyszakos tanácselnöki  (12. számú) álláshelyének betöltésére

Szervezeti egység
Zalaegerszegi Törvényszék
Munkakör
tanácselnök
Betöltés helye
Zalaegerszegi Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
civilisztika
Pályázási határidő

Pályázat a Zalaegerszegi Törvényszék civilisztikai ügyszakos tanácselnöki 
(12. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon túl – a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának van jelentősége.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
-    megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
-    kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
-    hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát.

Az önéletrajzában térjen ki az igazgatási szabályzat 18. § (2) bekezdésében rögzített körülményekre:
-    igazgatási vezetői tapasztalat,
-    bírói gyakorlat,
-    bíró munkája vizsgálatának eredménye,
-    a központi és helyi igazgatási feladatokban való részvétel,
-    a kollégium működését segítő tevékenység,
-    a kollégiumvezető munkáját támogató elképzelésekről, különösen a képzés, a jogszabályalkotás, a szabályzatalkotás és a módosítás tárgykörében.

A pályázó a tanács munkájának megszervezésére (így a tanácskozások módjára, ügyek szétosztásának rendszerére, írásbafoglalások ellenőrzésére stb.) vonatkozó célkitűzéseit is mutassa be.

A pályázat beérkezésének határideje:
2023. október 20. 14.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkárság (8900 Zalaegerszeg, Várkör 2.)