Szegedi Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető bírói állás

Szervezeti egység
Szegedi Törvényszék
Munkakör
csoportvezető bíró
Betöltés helye
Szegedi Járásbíróság
Ügyszak (kollégium)
büntető
Pályázási határidő

A Szegedi Törvényszék elnöke 
pályázatot hirdet

 a Szegedi Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető bírói (46. számú) álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl- a tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szegedi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak, 
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
   - ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
   -  emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   -  tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   -  bírósági integritás,
   -  bírósághoz való hozzáférés,
   -  képzés. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 25. napja.

A pályázat beadásának helye: 
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.).