Szegedi Törvényszék büntető ügyszakos tanácselnöki állás

Szervezeti egység
Szegedi Törvényszék
Munkakör
tanácselnök
Betöltés helye
Szegedi Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
büntető
Pályázási határidő

A Szegedi Törvényszék elnöke 
pályázatot hirdet

a Szegedi Törvényszék büntető ügyszakos tanácselnöki (11. számú) álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a szakmai vezetői tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja

A pályázat beadásának helye: 
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.).