A Székesfehérvári Törvényszék elnöke  pályázatot hirdet a Dunaújvárosi Járásbíróság elnöki állásának betöltésére

Szervezeti egység
Székesfehérvári Törvényszék
Munkakör
elnök
Betöltés helye
Dunaújvárosi Járásbíróság
Pályázási határidő

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke 
pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi Járásbíróság elnöki
 (27. számú) állásának betöltésére

A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be, akinek legalább 5 éves tényleges bírói működési gyakorlata van.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett bírósági szervezeti egység működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. 
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak, 
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint az érintett Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
−  a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
   - ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
   - emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   - tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   - bírósági integritás,
   - bírósághoz való hozzáférés,
   - képzés. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 10. napja. 

A pályázat beadásának helye: 
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Titkársága (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.).