Szikszói Járásbíróság elnöki állás

Szervezeti egység
Miskolci Törvényszék
Munkakör
elnök
Betöltés helye
Szikszói Járásbíróság
Pályázási határidő

A Miskolci Törvényszék elnöke 
pályázatot hirdet

a Szikszói Járásbíróság elnöki álláshelyének (54. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be. 
A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túl- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége. 
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
 A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szikszói Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak, 
− az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
   - ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
   -  emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   -  tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   -  bírósági integritás,
   -  bírósághoz való hozzáférés,
   -  képzés. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. február 28. napja.

A pályázat beadásának helye: 
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkársága (3525 Miskolc, Dózsa György út 4.).