Szombathelyi Törvényszék polgári ügyszakos tanácselnöki állás

Szervezeti egység
Szombathelyi Törvényszék
Munkakör
tanácselnök
Betöltés helye
Szombathelyi Törvényszék
Ügyszak (kollégium)
polgári
Pályázási határidő

A Szombathelyi Törvényszék elnöke 
pályázatot hirdet

a Szombathelyi Törvényszék polgári ügyszakos tanácselnöki (6. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a szakmai vezetői tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja

A pályázat beadásának helye: 
Szombathelyi Törvényszék Elnöki Titkársága (9700 Szombathely, Szily János u. 7.).