Tatabányai Törvényszéken Csőd- és Felszámolási Csoport csoportvezetői bírói állás

Szervezeti egység
Tatabányai Törvényszék
Munkakör
csoportvezető bíró
Betöltés helye
Tatabányai Törvényszék
Pályázási határidő

A Tatabányai Törvényszék elnöke 
pályázatot hirdet

a Tatabányai Törvényszéken Csőd- és Felszámolási Csoport csoportvezetői bírói (13. számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl- a tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Tatabányai Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek 
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági szervezet számára meghatározott stratégiai céloknak, 
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Tatabányai Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
   - ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
   -  emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   -  tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   -  bírósági integritás,
   -  bírósághoz való hozzáférés,
   -  képzés. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja.

A pályázat beadásának helye: 
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkársága (2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.).