Statisztikai adatok

calculator-791831_1920.jpgA statisztikai tevékenység, illetve ennek részeként a bíróságokkal kapcsolatos statisztikai tevékenység alapjait a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet szabályozza. A hivatalos statisztikai tevékenység keretében a bíróságok feladata a valósághű, tárgyilagos képalkotás a bíróságok ügyforgalmáról (az érkezett, a befejezett és a folyamatban lévő ügyekről), leterheltségéről, ennek érdekében az adatok statisztikai módszerekkel történő felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése, szolgáltatása, közlése, valamint közzététele.

Az Országos Bírósági Hivatal, mint a bíróságok központi igazgatási szerve a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaként a statisztikai tevékenységét az Európai Statisztikai Rendszer működésével összhangban, az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében meghatározott alapelveknek megfelelően látja el.

A fenti kötelezettség teljesítése érdekében az Országos Bírósági Hivatal a bírósági szervezetrendszer felépítését követve, illetve a bíróságok feladatait figyelembe véve alakította ki a különböző ügyforgalmi kérdőíveit, valamint e szerint valósította meg a bíróságok, bírák munkaterhének vizsgálatára alkalmas rendszer kialakítását. (Jelenleg a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexének kialakítására tekintettel folyamatban van a Hivatalban a statisztikai rendszer átalakítását célzó munka, amelynek befejezését követően az eddigieknél is pontosabb, a bíróságok valós munkaterhét még inkább érzékeltetni képes rendszer áll majd a bíróságok és az állampolgárok rendelkezésére. Az ilyen módon kapott statisztikai adatok gyűjtése és elemzése azért fontos, mert az ezekből levonható következtetések alapul szolgálnak azon intézkedések meghozatalához, amelyek azt az alapvető társadalmi igényt kívánják kielégíteni, hogy az ország valamennyi bírósága időszerűen ítélkezzen, ezáltal az állampolgárok közel ugyanannyi idő alatt juthassanak jogerős határozathoz az ország bármely részében.)

A fentieknek megfelelően a honlapon adatok találhatók a járásbíróságok (helyi bíróságok), a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, a törvényszékek (első- és másodfok), az ítélőtáblák és a Kúria ügyforgalmáról, ítélkezésük időszerűségéről, több évre visszamenőleg. Szintén közlünk adatokat a bíróságok peres ügyforgalma és tárgyalási tevékenysége tárgyaló létszámra vetített mutatóinak alakulásáról. Mindkét körben közzéteszünk az adatokat elemző munkákat is, amelyeket – a könnyebb érthetőség biztosítása végett – több grafikonnal is színesítünk.