Hasznos tudnivalók

A Gondnokoltak és az Előzetes Jognyilatkozatok Országos Nyilvántartása

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásának vezetésére és abból az adatszolgáltatás teljesítésére szolgáló informatikai alkalmazást az Országos Bírósági Hivatal működteti.

 • A gondnokoltak nyilvántartásába az adatokat a gondnoksági perben első fokon eljárt bíróság jegyzi be.
 • Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába az adatokat az előzetes jognyilatkozatot tett személy kérelmére a lakóhelye szerint illetékes járásbíróság jegyzi be. Belföldi lakóhely hiányában az illetékesség az előzetes jognyilatkozatot tett személy tartózkodási helyéhez igazodik; ha az előzetes jognyilatkozatot tett személy tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely, ennek hiányában az utolsó tartózkodási hely az irányadó. Az előzetes jognyilatkozat megtételére vonatkozó rendelkezéseket a 2013. évi V. törvény (Ptk.) X. Cím 2:39-2:41. §-a tartalmazza.

A Nyilvántartásokból való adatigénylés és díjfizetés

Az adatkérők köréről a 2013. évi CLXXV. törvény (Gnytv.) 7. § (1) bekezdése, valamint 17. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik.

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából kérelemre, díjfizetés ellenében adat igényelhető. Egyes esetekben a nyilvántartások adatainak megismerése és kezelése térítésmentes. (Gnytv. 21.§ és Gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet 17.§, 21.§)

Aki saját magára nézve, az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában kezelt adatairól adatszolgáltatást kér, 3000 forint adatszolgáltatási díj befizetése ellenében kaphat felvilágosítást.

A Gondnokoltak Nyilvántartásából történő adatszolgáltatás díjának összege

 • aki a nyilvántartásból saját magára kér adatot: 3000 Ft
 • aki a nyilvántartásból más személyre kér adatot (jogi érdeket igazolni szükséges): 6000 Ft
 • közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés: térítésmentes

Az adatigénylés iránti kérelem elektronikusan, ügyfélkapun keresztül és papír alapon is előterjeszthető.

 • Az elektronikus adatigényléshez szükséges nyomtatványok ide kattintva érhetőek el.
 • A kérelmek postai úton és személyesen is benyújthatók

Befizetések teljesítése történhet:

 • postai készpénz-átutalási megbízással (csekk)
 • fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel - Számlatulajdonos: Magyar Államkincstár, Számlaszám: 10032000-00319542
 • átutalással - Számlatulajdonos: Magyar Államkincstár, Számlaszám: 10032000-00319542

A befizetési bizonylatot a kérelemhez mellékelni kell!

A következő linken lévő elérhetőségeken felvilágosítás kérhető: https://birosag.hu/orszagos-nyilvantartasi-iroda

 

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Milyen személyes adatokat kell tartalmaznia a kérelemnek az adatszolgáltatás kiállításához?

 • Viselt név
 • Születési név
 • Születési hely, idő
 • Anyja neve

Amennyiben a fent megjelölt adatok bármelyike hiányzik, akkor az hiánypótlás kibocsátását vonja maga után.

 

2. Szükség van tanúk aláírására?

 • Amennyiben a kérelmet saját kezűleg tölti ki, úgy nem szükséges a tanúk aláírása.
 • Amennyiben az adatszolgáltatást saját magára kéri és géppel írja a kérelmet, abban az esetben 2 tanú nevének, címének, aláírásának pontos feltüntetése szükséges.

 

3. Mit kell csatolni a kérelemhez?

 • Adatszolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás
 • Amennyiben szükséges - jogi érdeket igazoló okiratot
 • Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján kívánja benyújtani, úgy meghatalmazás csatolása is szükséges.

 

4. Honnan tudom letölteni a kérelmet?

www.birosag.hu internetes oldalról az Információk a Gondnokoltak és előzetes jognyilatkozatok/nyomtatványok menüpont alatt.

 

5. Kérhetek másról adatot?

Igen, amennyiben a jogi érdekét hitelt érdemlően igazolja! A jogi érdeket igazoló okiratot a kérelemhez csatolni kell.

 

6. Mennyi időn belül készül el az adatszolgáltatás?

 • Aki ehhez fűződő jogi érdekét igazolja: 15 munkanapon belül
 • Az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult: 8 munkanapon belül

 

7. Hogyan teljesíthetem a befizetést?

 • Postai készpénz-átutalási megbízással (csekk)
 • fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel
 • átutalás útján

 

8. A kérelemhez csatolni kell a befizetés megtörténtét igazoló dokumentumot?

Igen (csekket, átutalási bizonylatot, készpénzbefizetést igazoló dokumentumot)

 

9. Mennyi az adatszolgáltatás díja?

 • Az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult 3000 Ft.
 • Aki ehhez fűződő jogi érdekét igazolja 6000 Ft.

 

10. Egy befizetéssel az adatszolgáltatásból hány példány igényelhető?

Az adatszolgáltatást több példányban is ki tudjuk állítani, azonban kérjük, hogy a darabszámot kérelmében tüntesse fel.

 

11. Hogyan nyújtható be a kérelem?

 • Postai úton (1055 Bp., Szalay u. 16.)
 • Személyesen az OBH Országos Nyilvántartási Irodán (1055 Bp., Szalay u. 16.)

                - Hétfőtől csütörtökig: 9.00-16.00 óráig

                - Pénteken: 9.00-13.00 óráig

 • Elektronikus úton az ún. ügyfélkapun keresztül

 

12. Az igazolást átvehetem személyesen is?

Igen! Kérjük, hogy a nyomtatványon a telefonszám megadásával egyidejűleg jelezze

 

13. Más személy átveheti a nevemben az igazolást?

Igen, meghatalmazással

 

14. Kérhetem más címre az adatszolgáltatás kiküldését?

Igen. A kérelemben az értesítési címet fel kell tüntetni!

 

15. Milyen telefonszámon tudom elérni Önöket, amennyiben további kérdéseim lennének?

 • 06/1-354-4191
 • 06/-1-354-4242

 

16. Elérhetőségeink

Személyes ügyfélfogadás:

Országos Bírósági Hivatal

Országos Nyilvántartási Iroda

1055 Budapest, Szalay u. 16.

Hétfőtől csütörtökig: 9.00-16.00 óráig

Pénteken: 9.00-13.00 óráig

 

Telefon:

 • 06/1-354-4115
 • 06/1-354-4191
 • 06/1-354-4242

Hétfőtől csütörtökig: 9.00-16.00 óráig

Pénteken: 9.00-13.00 óráig

 

Email cím: nyilvantartasok@obh.birosag.hu