Civil eljárások – okiratsablonok

Az alábbi sablonok közzétételével az egyes szervezetek (egyesületek, alapítványok) nyilvántartásba vételi, ill. változásbejegyzési eljárása során alkalmazandó dokumentumai elkészítéséhez kívánunk tartalmi és egyben formai segítséget is nyújtani.

Tájékoztatjuk, hogy a sablonok a gyakorlatban többször előforduló hibák kiküszöbölése mellett, az új Ptk. és az új közhasznúsági törvény előírásainak figyelembevételével kerültek megszövegezésre. Mindemellett azok bírósági eljárásokban való alkalmazása nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve a hiánypótlási felhívás nélküli bejegyzést, mert tartalmuk a jogszabály változások folytán folyamatosan alakuló bírói gyakorlathoz igazodik.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ezen okirat sablonok nem a jogszabály szerinti mintaokiratok (4/2017. (IV.3.) IM rendelet), így ezek alapján nem kezdeményezhető egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás (2011. évi CLXXXI. törvény 34. §).

A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető LibreOffice szövegszerkesztő programot ajánljuk. (Amennyiben az okirat sablon "zip" formátumban töltődött le a számítógépre, először indítsa el a Libre Office szövegszerkesztő programot és onnan nyissa meg a letöltött "zip" fájlt.)

 

Elnevezés Letöltés
I/a. EGYESÜLET (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont)
Közzétéve: 2018.11.15.
Egyesület - alapszabály
Közzétéve: 2018.09.13.
Egyesület - tisztségelfogadó nyilatkozat
Közzétéve: 2018.09.13.
Egyesület - székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat
Közzétéve: 2018.09.13.
Egyesület - névhasználatot engedélyező nyilatkozat
Közzétéve: 2018.09.13.
Egyesület - jegyzőkönyv
Közzétéve: 2018.09.13.
Egyesület - közgyűlés jelenléti ív
Közzétéve: 2018.09.13.
Egyesület - tagjegyzék
Közzétéve: 2018.09.13.
Egyesület - felügyelő bizottsági tag elfogadó nyilatkozat
Közzétéve: 2018.09.13.
I/b. KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont) Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú egyesületével lásd I/a. pont.
Közzétéve: 2018.11.14.
Közhasznú egyesület - alapszabály
Közzétéve: 2018.09.13.
Közhasznú egyesület - tisztségelfogadó nyilatkozat
Közzétéve: 2018.09.13.
Közhasznú egyesület - felügyelő bizottsági tag elfogadó nyilatkozat
Közzétéve: 2018.09.13.
II/a. ALAPÍTVÁNY (kizárólag alapítványi típus esetén)
Közzétéve: 2018.11.15.
Alapítvány - alapító okirat
Közzétéve: 2018.09.18.
Alapítvány - tisztségelfogadó nyilatkozat
Közzétéve: 2018.09.18.
Alapítvány - székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat
Közzétéve: 2018.09.18.
Alapítvány - névhasználatot engedélyező nyilatkozat
Közzétéve: 2018.09.18.
Alapítvány - jegyzőkönyv
Közzétéve: 2018.09.18.
Alapítvány - felügyelő bizottsági tag elfogadó nyilatkozat
Közzétéve: 2018.09.18.