Polgári nemperes elektronikus űrlapok

uj_szechenyi_terv_small_1.pngTájékoztatjuk, hogy 2018. január 1. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező. A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel értesíti. A lejárt űrlap használatával előterjesztett kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges.

Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIV. törvény rendelkezései alapján 2022. március 1. napjától a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságok hatásköre módosul. A közigazgatási szerv kijelölése iránti, valamint a törvény által megállapított ügyekben kizárólagos illetékességgel a Fővárosi Ítélőtábla jár el első fokon, illetve a törvényszékeken indult közigazgatási ügyekben 2022. március 1. napját követően előterjesztett fellebbezések esetében másodfokon is a Fővárosi Ítélőtábla jár el a Kúria helyett. A Fővárosi Ítélőtábla jár el a törvényszéket érintő kizárás és a bíróság kijelölése tárgyában, valamint a törvényszék eljárásának szabálytalansága elleni kifogást elbírálása is a Fővárosi Ítélőtábla hatáskörébe tartozik. Erre tekintettel 2022. március 1. napján módosulnak a polgári nemperes ÁNYK űrlapok. Az érintett űrlapok mellett a változás jelzésre került.