Polgári eljárás – költségkedvezmények, költségjegyzék

Az új polgári perrendtartáshoz (új Pp.) kapcsolódóan 2018. január 1. napjától változnak a perköltség viselésére és a költségkedvezményekre vonatkozó szabályok.

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII.27.) IM rendelet 3. §-a alapján az igazolás céljára a rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványt az Országos Bírósági Hivatal rendszeresíti akként, hogy azt – a közzététel időpontjának megjelölésével – a honlapján közzéteszi. A kérelmező papír alapú nyomtatványt a bíróság tájékoztató irodáján díjmentesen igényelhet.

A 2018. január 1-jén vagy azt követően indult ügyekben a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására szolgáló űrlap a lent csatolt dokumentumokról tölthető le.

Az új Pp. 2021. január 1. napjától hatályos, módosított 81. § (5) bekezdése alapján a jogi képviselővel eljáró fél a perköltségét jogszabályban meghatározott költségjegyzék előterjesztése útján is felszámíthatja fel. A 2018. január 1. napjától hatályba lépett, a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről szóló 31/2017. (XII.27.) IM rendelet ehhez kapcsolódóan teremtette meg a felszámításra szolgáló írásbeli nyilatkozat, a fél által vezetett költségjegyzék részletes szabályait.

Amennyiben a jogi képviselő a költségjegyzék útján történő költségfelszámítást választja, a költségjegyzéket egy egységesített formájú nyomtatványon kell vezetni. A nyomtatványt a rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal az OBH rendszeresíti, és – a közzététel időpontjának megjelölésével – a honlapján közzéteszi.

A 2018. január 1-jén vagy azt követően indult ügyekben alkalmazandó költségjegyzék nyomtatványok: