Polgári peres elektronikus űrlapok

uj_szechenyi_terv_small_1.pngTájékoztatjuk, hogy 2016. július 01. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező.

A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel értesíti. A lejárt űrlap használatával előterjesztett kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges.

Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIV. törvény rendelkezései alapján 2022. március 1. napjától a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságok hatásköre módosul. A közigazgatási szerv kijelölése iránti, valamint a törvény által megállapított ügyekben kizárólagos illetékességgel a Fővárosi Ítélőtábla jár el első fokon, illetve a törvényszékeken indult közigazgatási ügyekben 2022. március 1. napját követően előterjesztett fellebbezések esetében másodfokon is a Fővárosi Ítélőtábla jár el a Kúria helyett. A Fővárosi Ítélőtábla jár el a törvényszéket érintő kizárás és a bíróság kijelölése tárgyában, valamint a törvényszék eljárásának szabálytalansága elleni kifogást elbírálása is a Fővárosi Ítélőtábla hatáskörébe tartozik. Erre tekintettel 2022. március 1. napján módosulnak a polgári peres ÁNYK űrlapok. Az érintett űrlapok mellett a változás jelzésre került.

Keresetlevél
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Letöltés
FMH-01 FMH01-22-01 Fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban - részletes tényállítás és bizonyíték előterjesztése
FMH02 FMH02-22-01 Űrlap jogerős fizetési meghagyás elleni perújítási kérelem előterjesztéséhez
G01 G01-22-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához gazdasági ügyben járásbíróságon/kerületi bíróságon
G02 G02-19-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához gazdasági ügyben törvényszéken
K02 K02-20-01 Űrlap helyi önkormányzat nem egyedi hatósági ügyben hozott határozatának felülvizsgálata érdekében benyújtott keresetlevélhez
K03 K03-22-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához közigazgatási perben
M02 M02-20-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához munkaügyi perben
P01 P01-22-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához polgári ügyben járásbíróságon/kerületi bíróságon
P02 P02-19-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához polgári ügyben törvényszéken