Szabálysértési elektronikus űrlapok

uj_szechenyi_terv_small_1.png2018. január első napjától mind a folyamatban lévő, mind az ekkor, vagy ezt követően indult ügyekben kötelező az elektronikus kapcsolattartás a szabálysértési törvény szerint. Az elektronikus kapcsolattartás mikéntjére vonatkozó, a szabálysértési eljárás során alkalmazandó szabályokat nem fogalmazza meg a törvény, az az E-ügyintézési törvény és a végrehajtási rendeletek által hatályosult.

A 2018. január 1. napjától a szabálysértési eljárásokban eljáró szerveknek kötelező az elektronikus út betartása, míg kötelező a védőknek, jogi képviselőknek, valamint bármely eljárási szereplő jogi képviseletében eljáró ügyvédeknek az ügyben az elektronikus kapcsolattartás. A szabálysértési eljárásban részt vevő természetes személyek részére az elektronikus kapcsolattartás választható. Az ügyben eljáró ügyfelek a http://birosag.hu/elektronikus-kapcsolattartas/e-2018/e-kapcsolattartas-az-egyes-ugytipusokban/bunteto-ugyek oldalon kaphatnak részletes tájékoztatást az elektronikus kapcsolattartásról.
Az elektronikus kapcsolattartást választónak a beadványát és mellékletét az erre rendszeresített űrlapon kell előterjesztenie.

A http://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/szabalysertesi-elektronikus oldalon találhatóak a letölthető és kitölthető nyomtatványok. A szabálysértési eljárásban alkalmazandó nyomtatványok ún. ÁNYK nyomtatványok, amelyeket az Általános nyomtatvány kitöltő program (ÁNYK program) telepítése után lehet használni. Az ÁNYK programot a NAV honlapjáról lehet letölteni a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvan...linken.
A beadványt és mellékletét minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátva, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás útján hitelesítve kell a kézbesítési rendszer útján kell megküldeni a bíróság részére.
Az ÁNYK programmal kitöltött nyomtatványok az ügyfélkapun keresztül küldhetők meg a bíróság részére.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK nyomtatványok tartalma változhat, ezért ügyelni kell arra, hogy az elektronikus kapcsolattartás során kizárólag az aktuális verziószámú nyomtatvány kerüljön kitöltésre. Az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges.

Lejárt verziójú nyomtatványon benyújtott beadványt az Országos Bírósági Hivatal informatikai rendszere nem fogadja be, erről a nyomtatványt benyújtót hibaüzenettel értesíti.

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény alapján 2022. január 1. napjától a Győri Törvényszék illetékességi területén új járásbíróság, a Csornai Járásbíróság jön létre. Erre tekintettel valamennyi szabálysértési nemperes ÁNYK űrlap 2022. január 1. napjával módosul.