Végrehajtási papír alapú nyomtatványok

Tájékoztatás végrehajtási nyomtatványok módosításáról

A bíróságoktól érkezett jelzést követően a végrehajtási kérelem előterjesztésére rendszeresített nyomtatványok kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatás technikai jellegű módosítására került sor.

A módosított nyomtatványok 2020. szeptember 10. napjától elérhetőek a honlapon.

 

Figyelem: új végrehajtási kérelem iránti nyomtatványok alkalmazandók!

2019. augusztus 12-től módosult a bírósági végrehajtási ügyvitelről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: Vüsz.), és módosított tartalmú nyomtatványokat vezetett be.

A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) egyes rendelkezései kihatással vannak a végrehajtható okirat nyomtatványok adattartalmára. A jogalkotó a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2019. (VI.28.) IM rendelettel hozta összhangba a végrehajtható okiratok adattartalmát a Pp.-vel, valamint további módosításokat eszközölt.
A Vüsz. 7. § (3) bekezdése szerint a papír alapú nyomtatványok rendszeresítése az Országos Bírósági Hivatal elnökének a feladata. Az OBH a nyomtatványokat arra figyelemmel készítette el, hogy nemcsak az új Pp., de még a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, azaz a régi Pp. alapján hozott határozatokra hivatkozással is indulhatnak végrehajtási eljárások. Ezért igyekezett az OBH a papír alapú nyomtatványon lehetővé tenni a régi Pp. és az új Pp. által használt jogintézmények feltüntetését, így a kézbesítési vélelmet és a kézbesítési fikciót, valamint a régi és az új Pp. által ismert költségkedvezményeket is.
Ennélfogva akár a régi akár az új Pp. alapján hozott határozatra kéri a végrehajtást kérő a végrehajtható okirat kiállítását, az alább található nyomtatványokat kell mindkét esetben alkalmazni.