Üzemkiesés a bíróság elektronikus ügyintézést kiszolgáló rendszereiben

2022.02.15 10:15 - 2022.02.15 17:07

Az Országos Bírósági Hivatal hálózatában bekövetkezett előre nem látott esemény miatt 2022.02.15. (kedd) 10:15 perctől 17:07 percig az elektronikus ügyintézés (beadványok érkeztetése, kiadványok kiküldése, végzések közzététele) szünetelt, továbbá a www.birosag.hu oldalon egyes tartalmak (Civil Névjegyzék, ÁNYK űrlapok, gondnokoltak nyilvántartása, az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása, a hirdetményi kézbesítések, az elektronikus ügyintézési szolgáltatások, az Ügyfél Iratbetekintő Rendszer, valamint a Bírósági Fizetési Portál) nem voltak elérhetőek.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/G. § (10) bekezdése valamint a 2016. évi CXXX. törvény 617. §, illetőleg a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 154. § (2) bekezdése alapján 2022.02.15. napja a napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe nem számít bele.