Tájékoztatás elektronikus eljárásról

Tájékoztatjuk, hogy 2015. január 1. napját követően a civil nyilvántartási eljárások már elektronikus úton is kezdeményezhetőek.

A kérelmek elektronikus úton történő benyújtása egyes szervezetek, így a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség és a szövetség vonatkozásában kötelező. Ezenkívül 2015. január 1. napját követően a beadvány kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő ha a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy ha a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri.Továbbá kizárólag elektronikus úton nyújtható be a közhasznú jogállás megállapítása iránti kérelem,illetve a már közhasznú szervezet is a beadványokat kizárólag elektronikus úton adhatja be. Amennyiben a kérelmező nem elektronikus útra kötelezett, kérelmét választása szerint elektronikus úton vagy papír alapon terjesztheti elő a bíróságon.

Mindezekről részletes tájékoztatást olvashat a birosag.hu címlapjának bal oldalán látható "Civil Szervezetek" - "Ányk űrlapokkal kapcsolatos tájékoztatások" menüpont alatt.

Tájékoztatás a Cégkapu és AVDH szolgáltatásról

Tájékoztatás a Perkapu és az AVDH szolgáltatásról

A "Civil Szervezetek" menüből érhetőek el továbbá

Adatvédelmi tájékoztatás