szeptember-október

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ALKOTMÁNYJOG

„Legyetek jók, ha tudtok” – a honosítás rendészeti feltételei az állampolgársági jogban / Lőrincz Aranka. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf. 9. sz. (2019) p. 47-58.

Minden gyermek egyenlő, de nem egyforma – néhány gondolat a 30 éves gyermekjogi egyezményről / Katonáné Pehr Erika. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 9 - 16.

 

BÜNTETŐJOG

A büntetés alakváltozásai a társadalmi érdekmotivációk tükrében / Bolgár Judit. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 9. sz. (2019) p. 7-21.

Nyomozástámogatás – bűnügyi profilalkotás / Hegedűs Gábor. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 51-63.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

Dilemmák a bírói meggyőződésről, figyelemmel az új büntetőeljárási törvény koncepcionális változtatásaira / Háger Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 10. sz. (2019. október) p. 405-409.

Az elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatos kihívások és szabályozási újdonságok / Mezei Kitti. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 10. sz. (2019) p. 25-40.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

A büntetés-végrehajtás ügyészi törvényességi felügyelete és jogvédelme /Varga-Koritár György. –  In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. ( 2019. október) p. 61-69.

A foglakoztatás és a szakmaképzés jelentősége a büntetés-végrehajtás reintegrációs feladataiban/ Kovács Mihály. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. (2019. október) p. 19-33.

A letartóztatás foganatosítása az új büntetőeljárási törvény tükrében / Herke Csongor. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. (2019. október) p. 5-16.

A motiválás kommunikációs megközelítése a büntetés - végrehajtási intézetekben / Fekete Márta. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 131 - 144.

Mezey Barna: A börtönügy a 17-19. században / Palló József. - In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 181-183.

Szervezeti működést támogató kutatások- A büntetés-végrehajtásban fogvatartottak visszaesési kockázatainak, szerhasználati szokásainak empirikus vizsgálata / Somogyvári Mihály. –  In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. (2019. október) p. 49-59.

A visszaesés megelőzése a büntetés-végrehajtási intézetekben - Nevelési és kezelési gyakorlatok bemutatása a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben / Nyima Tamás, Sági Csaba. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. (2019. október) p. 35-46.

 

RENDÉSZET

A drogfüggőkkel kapcsolatos rendőri attitűdök relevanciája a társadalmi dimenzióban / Erdős Ákos. - In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 77-100.

A Független Rendészeti Panasztestület szerepe a rendőrség demokratizálásában / Horváth Péter János.In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 – 67. évf., 10. sz. (2019) p. 59-70.

Hatásköri szabályozás, mint a nyomozás erőforrás-elosztási eszköze a rendőrségen/ Vári Vince. - In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 167-180.

A magánbiztonsági szektor szerepe a keresztény szent helyek biztonsági modelljének kialakításában / Szabó Csaba. - In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 117-130.

A magyar rendészettudomány akkreditációja / Sallai János. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 10. sz. (2019) p. 7-23.

A migráció, a rendészet, a xenofóbia egymásra gyakorolt hatása / Éberhardt Gábor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 9. sz. (2019) p. 23-45.

A rendvédelmi szervek (rendőrség) végrehajtó állományának utánpótlása és a korosztályi jellemzők viszonya / Beregnyei József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 9. sz. (2019) p. 97-120.

Vezetői stílusok a hivatásos állomány szemével: autokrata / Kovács István. - In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 145-166.

KRIMINALISZTIKA

Miben segítik a nyelvi ujjnyomok a nyomozást? / Ürmösné Simon Gabriella. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 65 - 75.

Nyomozástámogatás – bűnügyi profilalkotás / Hegedűs Gábor.  - In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 51-64.

 

POLGÁRI JOG

A családi jogi mediáció helye az EU gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló tematikájában / Gyengéné Nagy Márta. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 32 - 37.

A gyermek meghallgatása / véleménye, a gyermektartás, az élettárs szülők helyzete és az ötéves Ptk. – vitatható gyakorlatok / Szeibert Orsolya. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 1-8.

A gyermek jogellenes külföldre vitele egy ombudsmani vizsgálat fókuszában / Murányi Fanni. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 25 - 31.

Az új Ptk. – nak a biztosítási szerződésekre vonatkozó szabályai – III. rész / Kovács László. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 9. sz. (2019. szeptember) p. 1-3.

Tisztelt apám és apám! – a továbbtanuló nagykorú gyermek rokontartásra való érdemtelenségének bírói gyakorlata / Pál Szilvia. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 17 - 24.

 

GAZDASÁGI JOG

A Cstv. 51.§ szerinti kifogások előterjesztése, elbírálásuk bírói szemmel – II. rész / Lakatos Péter. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 9. sz. (2019. szeptember) p. 7-8.

Eltiltási szabályok az Alkotmánybíróság határozata után – II. rész / Ráczné Sipos Csilla. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 9. sz. (2019. szeptember) p. 4-6.

Vagyonrendezés / Bodor Mária Zsuzsanna. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 9. sz. (2019. szeptember) p. 9-12.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Elővásárlási jog az önkormányzatok életében / Mogyorósi Sándor. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 70-75.

Az előzetes döntéshozatali eljárások, mint a bírói függetlenség fokmérője a közigazgatási ítélkezésben / Kovács András György, Barabás Gergely. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 10. sz. (2019. október) p. 387-404.

Felsőbírósági jogesetek: az Európai Unió Bírósága, a Kúria és az Alkotmánybíróság közigazgatási tárgyú döntései / Lehóczki Balázs [et al.]. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 98-113.

A jegyző és az ügyvédi tevékenység: a jegyző kamarai jogtanácsosként végezhet-e ügyvédi tevékenységet? / Szűcs József. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 96-97.

Könyvfalu, tyúkváros – Teremtett attrakciók „okos tervezése” / Z. Karvalics László. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 1-10.

Mire jó, és mire nem jó a blockchain? / Sík Zoltán Nándor. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 54-61.

Az okos falu – egy másik falu: az új lokalizmus, mint az okos falu és térség fejlesztésének tágabb gondolkodási kerete / Gáspár Mihály. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 19-27.

„Okos falu, okos térség” program fejlesztési lehetőségei egy – a rendszerváltás óta ugyanazon közösségért dolgozó – kistelepülési polgármester szemével / Dicső László, Varga Péter. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 62-69.

Az új technológiák elvi és gyakorlati lehetőségei, különös tekintettel a vidék helyzetére és lehetőségeire / Kovács Róbert. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 28-36.

Rugalmasság és fenntarthatóság a vidékfejlesztésben – Kesztölc / Nyírő András. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 11-18.

A technológiai és társadalmi innovációk finanszírozásának módjai, összevetése és gyakorlati alkalmazásai / Weinek Leonárd. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 37-44.

A tényállás tisztázásának dilemmái az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tükrében, különös tekintettel a nyilatkozattal pótolható okiratokra / Hajdú András. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 76-82.

A visegrádi országok (V4) területi államigazgatása / Hegyesi Zoltán. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 45-53.

 

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Elméleti észrevételek a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági ítéletek érvénytelenítése vonatkozásában / Boóc Ádám. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 9. sz. (2019. szeptember) p. 367-372

A „külföldi elem” a nemzetközi magánjogi tényállásban / Vékás Lajos. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 10. sz. (2019. október) p. 377-386.

Parlamenti választási rendszerek a Nyugat-Balkánon / Horváth László. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 10. sz. (2019. október) p. 410-418.

A szoftverek terjesztési jogának kimerülése az Egyesült Államokban és az Európai Unióban / Farkas Henrietta Regina. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 9. sz. (2019. szeptember) p. 359-366.

 

JOGELMÉLET

A jogi kultúra „korai recepciója”: A „jogi kultúra” fogalmának beépülése a '80-as és korai '90-es évek jogirodalmába / Fekete Balázs. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 9. sz. (2019. szeptember) p. 349-358.

Pignoris capio - a szinguláris végrehajtás a római jogban / Nótári Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 9. sz. (2019. szeptember) p. 341-348.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

135 éves az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet /Füzesi Viktor. –  In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. (2019. október) p. 70-79.

Adorján-napi elismerések. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. (2019. október) p. 91.

Ajánló az „Utak tévutak helyett, lehetőségek a pszichiátriai betegek foglalkoztatásában” című konferenciához. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. (2019. október) p. 90.

Ajánló a „ Büntetés-végrehajtás az igazság védelmében „ című tanulmánykötethez /Várkonyi Zsolt Kristóf. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. (2019. október) p. 81-89.

Ajánló „A magyar börtönügy története „ című kötethez /Rutkai Kata. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. (2019. október) p. 80.

Beszámoló a „Magyar ügyek az EU Bírósága előtt” c. konferenciáról / Fekete Sára. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 10. sz. (2019. október) p. 419-422.

Európa és a migráció / Szabó András László. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. - 67. évf., 10. sz. (2019) p. 101-103.

Könyvismertető: Mezey Barna: A börtönügy a 17–19. században / Palló József. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 181 - 183.

A Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nyerte a „Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere „ címet – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. ( 2019. október) p. 92.

Szegedi workshop az új büntetőeljárási törvény elméleti és gyakorlati kérdéseiről / Fantoly Zsanett. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 9. sz. (2019. szeptember) p. 373-376

Szent Adorján Millenneumi Emlékév (1019-2019) / Várkonyi Zsolt Kristóf, Rutkai Kata. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf. 3. sz. (2019. október) p. 87-86.

 

EGYÉB

Az 1853-as győri Sicherheits Buch, valamint a hatályos prostitúciós egészségügyi kiskönyv összehasonlító elemzése / Kovács István. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 10. sz. (2019) p. 85-99.

A felsőoktatás fenntarthatósági átalakulásának oktatási vonatkozásai: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett kutatás bemutatása / Besenyei Mónika. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 3.sz. (2019. szeptember) p. 83-95.

A forgalomszervezés szerepe a bűnmegelőzésben / Molnár István Jenő. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 9. sz. (2019) p. 59-82.

Közösségi tervezéssel a biztonságos terekért / Windt Szandra. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 9. sz. (2019) p. 83-96.

Térfigyelő rendszerek empirikus kutatási eredményei a szubjektív biztonságérzet fényében / Mátyás Szabolcs, Csege Gyula. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 10. sz. (2019) p. 71-84.

A túlterheléses migráció kifejezésének helye a migrációelméletben / Éberhardt Gábor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 10. sz. (2019) p. 41-58.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

NÉMET NYELVEN

Abgrenzung Vermögensverwaltung - gewerblicher Grundstückshandel / Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 19. sz. (2019) p. 487.

Ermittlung des Grundstückswerts von Baurechten: verordnungsmäßige Festlegung der bisher im Erlassweg vorgeschlagenen Methode/ Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 19. sz. (2019) p. 487-488.

Verordnung über die elektronische Übermittlung von Informationen durch Mitarbeiterbeteiligungsstiftungen/ Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 19. sz. (2019) p. 488.

Zurücknahme einer Beschwerde bei Vorliegen einer Beschwerdevorentscheidung / Philipp Loser - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 19. sz. (2019) p. 489-495.

Maßnahme zur steuerlichen Attraktivierung der betrieblichen Altersvorsorge (bAV): zur Begründung eines "Pensionsfreibetrages" / Sabine Urnik, Christian Kandler. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 19. sz. (2019) p. 495-502.

Neuregelung der gesetzlichen Bestimmung zur Nachversteuerung bei Prämienfreistellungen im JStG 2018 als Reaktion auf die VwGH-Entscheidung vom 12. 9. 2017, Ro 2017/16/0016 / Nadine Chiba. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 19. sz. (2019) p. 503-508.

Artikelrundschau August 2019 - Teil 1 / Maria Gold-Tajali. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 19. sz. (2019) p. 509-512.

 

ANGOL NYELVEN

Theory and Practice of the Schengen Evaluation Mechanism / Balla József et al. - In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 15-34.

Brain Fingerprinting as a Criminalistics Technique and Method / Budaházi Árpád et al.  - In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 35-50.

Grouping of Misconduct Types in Case of VAT Fraud / Szabó Barna. - In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 19. évf., 1. sz. (2019) p. 101-116.

 

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐJOG, BÜNTETŐELJÁRÁS JOG

Ítélet vádlott nélkül: a terhelt távollétében folytatott büntetőeljárások tapasztalatai / Csák Zsolt. - Budapest: HVG-ORAC, 2019. - lelőhelyinformáció

Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról / szerk. Papp Zsófia. - Budapest : Wolters Kluwer, 2019. -lelőhelyinformáció

 

POLGÁRI JOG

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szabályozása és továbbfejlesztésének lehetőségei / Pataky Tibor. - Budapest: HVG-ORAC, 2019. - lelőhelyinformáció

 

MUNKA-, GAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI JOG

Gazdasági társaságok átalakulása: jogi háttér - számvitel - adózás / Egri István Iván, Egri-Retezi Katalin. - Budapest: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., [2019]. - (Vezinfó-Tudástár. szakkönyv-sorozat, ISSN 2061-4780)

Lezárva: 2019. május. - lelőhelyinformáció

Közigazgatási bírói jogvédelem uniós átalakulás alatt?: eltérő jogvédelmi mércék az EU jogának tagállami és uniós végrehajtása során / Szegedi László. - Budapest: HVG-ORAC, 2019.

Lezárva: 2019. febr. 28. - lelőhelyinformáció

Nonprofit kézikönyv : működés, számvitel, adózás : civil törvény a gyakorlatban : 2019 / Gottgeisl Rita, Láng Noémi. - Budapest: Vezinfó, 2019. - lelőhelyinformáció

 

EGYÉB

Az államosított közjegyzőség története / Rokolya Gábor. - 2. kiad. - Budapest: Közjegyzői Akadémia K., 2019. - lelőhelyinformáció

Ipar 4.0 jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok / [szerk. Homicskó Árpád Olivér, Lóth László, Kovács Róbert]. - Budapest: KRE-ÁJK, 2019. – lelőhelyinformáció

A jogszolgáltatás története Hajdúszoboszlón / szerzők: Balogh Judit et al.; szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán. - Debrecen: Debreceni Törvényszék, 2019. - lelőhelyinformáció

Perek, bírák, bíróságok: a magyarországi bíráskodás 1000 éve. - Budapest: Rubicon-Ház Kft., 2019. - 146 p. A kiadvány a Rubicon : történelmi magazin 2019/9-10-es tematikus száma. - lelőhelyinformáció

Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1938 és 1950 között. 4. [köt.] / AntalTamás In: Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből. - Budapest: Országos Bírósági Hivatal ; Szeged : Szegedi Ítélőtábla, 2014 - 2019. - lelőhelyinformáció

A ténybíró: Egy igazságügyi szakértői életút tapasztalatai / Pálos László. -[Budapest] : Magánkiadás, 2019. – lelőhelyinformáció

The end of lawyers? : rethinking the nature of legal services / Richard Susskind. - Oxford; New York : Oxford University Press, 2008. –  lelőhelyinformáció

A tudományos írás alapjai: útmutató szemináriumi és tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és disszertáció íróknak / Gyurgyák János. - Budapest: Osiris, 2019. - lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

Szakirodalmi ajánló

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

HVG-ORAC – Novissima Kiadó, 2019

„2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról. A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben az előző kiadás óta kihirdetett módosítások indokolásai és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

A szerkesztés lezárva: 2019. szeptember 27.

Hatályos: 2019. szeptember 27.”

 

 

 

 

 

Szakirodalmi ajánló

ÜZLETI JOG – GAZDASÁGI CIVILJOG

Szerkesztette: Bodzási Balázs, Grad-Gyenge Anikó, Pázmándi Kinga

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2019.

„Az „Üzleti jog – Gazdasági civiljog” című kötet a gazdasági élet szempontjából meghatározó jelentőségű joganyagot kívánja az Olvasó elé tárni. Ez mindenekelőtt a vállalkozások mindennapi működését közvetlenül érintő jogi normákat jelenti: a társasági jog, valamint a szerződések jogának szabályanyagát. A vállalkozások azonban a piacgazdaság keretei között folytatott, nyereségorientált tevékenységük során ennél szélesebb körben kerülnek kapcsolatba a gazdasági civiljoggal, hiszen jellemzően munkavállalókat alkalmaznak, közbeszerzési eljárásokban vehetnek részt, betartják a versenyjogi korlátozásokat és a fogyasztóvédelmi előírásokat. Emellett ma már szinte minden cég használ vagy előállít olyan eszközt, terméket vagy szolgáltatást, amely jogi oltalom alatt áll. A vállalkozások napi működését irányító személyek, a menedzserek és cégvezetők pedig üzleti döntéseiket nemcsak a gazdasági-piaci racionalitás, a nyereségre való törekvés alapján hozzák meg, hanem figyelembe kell, hogy vegyék azokat a polgári jogi (kártérítési) és büntetőjogi normákat is, amelyek felelősségüket meghatározzák. A vállalkozások egyre inkább keresik az innovatív megoldásokat, ennek pedig sajátos jogi környezete született. Ez a kötet ezt a meglehetősen szerteágazó és gyakran módosuló jogszabályhalmazt kívánja közérthetően feldolgozni. A kötet a maga nemében különleges vállalkozás. Elsősorban ezért, mert lehetőség szerint teljeskörűen kívánja bemutatni az üzleti jog világát. Így az is természetszerű, hogy többszerzős munkáról van szó. A közös munkában összesen tizenöt szerző vett részt, három szerkesztő közreműködésével, akik négy különböző egyetem oktatói. Ilyen nagyszabású szinergia keretében üzleti jogi tankönyv, illetve szakkönyv még nem készült Magyarországon. A kötet megszületésével lehetőség nyílik arra is, hogy a közös munka eredménye egyszerre több hazai felsőoktatási intézményben is tankönyvként hasznosuljon. A könyv ugyanakkor nemcsak az egyetemi hallgatók, hanem a gazdasági szakemberek, valamint jogászok számára is hasznos lehet. Hozzásegítheti őket ugyanis ahhoz, hogy a napi munkájukhoz feltétlenül szükséges üzleti jogi ismereteket megszerezzék.”

Forrás: https://www.mhk.hu/kiadvanyaink

 

LÁBADY TAMÁS EMLÉKKÖNYVSzakirodalmi ajánló

Szerkesztette: Koltay András, Landi Balázs, Menyhárd Attila

Wolters Kluwer Kiadó, 2019.

„Az emlékkötet szerzői Lábady Tamás pályatársai, egykori tanítványai és kollégái, tisztelői az ország valamennyi jogi karáról, akik mindegyike őriz egy vagy több emléket: előadást, személyes élményt, a közös munka vagy csak egy melegszívű beszélgetés emlékét Lábady Tamással. A tisztelgő tanulmányok témájára nézve szerkesztőkként éppen ezért nem is adtunk semmiféle tartalmi megkötést, mert bíztunk a „közös élmény” meghatározó és rendező hatásában. Nem alaptalanul! A tanulmányok mindegyikének középpontjában ugyanis az ember, mégpedig a magáért és a környezetéért felelősséget viselő ember jelenik meg. Tág, rugalmas és befogadó kategorizálás mentén olvashatunk tanulmányokat a polgári jog alapelveiről, amelyek áttekintik a magánjogi jogviszonyok egészét, sőt felmutatják annak dogmatikáját; a természetes és jogi személy születése, élete és elmúlása során felmerülő kérdésekről, amelyek a normatív, leíró szabályozáson túllépve, a személyek önnön létazonosságára, természetére keresik a válaszokat; a kötelmi viszonyokról és azon belül is a személyi és a vagyoni sérelmekért viselt jogi felelősség összetett és a gyakorlat kihívásai által újra és újra megújuló rendszeréről; avagy a magánjog, sőt az egész jogrendszer olyan alapvető jogintézményeiről, mint a generálklauzulák, a jogképesség és a tulajdon. Mintha csak Lábady Tamás, a bíró, a jogtudós, a családapa, a hívő különböző, de mégis és magától való természetességében emberi arcai villannának fel a maguk sokszínűségében és gazdagságában – a polgári jogi tanulmányok prizmáján át.”

Forrás: https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/polgari-jog/labady-tamas-emlekkonyv.p1097/YOV1792.v8520

 

JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

Az 1952. évi Pp., az 1959. évi Ptk. és az 1977. évi Ptk. Novella előkészítő anyagai

„A keresőprogram használatával lehetőség nyílik a Polgári Törvénykönyvek előkészítő irataiban böngészni, illetve - az iratokon végzett speciális informatikai feldolgozások eredményeként - a tartalom szövegében keresni.”

Szakirodalmi ajánló

Izlandi jogi forrás: (Globalex - Erna Mathiesen) https://www.nyulawglobal.org/globalex/Iceland1.html

Ír jogi források (Globalex - Dr. Darius Whelan) https://www.nyulawglobal.org/globalex/Ireland1.html

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

KIHÍVÁSOK ÉS TRENDEK AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN ÉS A SZAKKÖNYVTÁRAKBAN – SZAKMAI KONFERENCIA

Kihívások és trendek az igazságszolgáltatásban és a szakkönyvtárakban címmel rendeztek szakmai konferenciát a Kúrián és a Fővárosi Törvényszéken. A szakmai konferencia az Országos Bírósági Hivatal (OBH), a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekció közös szervezésében valósult meg.

Az esemény a 2016 januárjában elindított, az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer stratégiai fejlesztési programja keretében valósult meg. Fontos célkitűzése, hogy tovább erősödjön az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködése a hazai szakkönyvtári hálózattal. A több mint 100 fő részvételével zajló konferencián képviseltette magát valamennyi bírósági báziskönyvtáros, az MKE Jogi Szekció tagjai, a jogi partnerkönyvtárak vezetői és könyvtáros kollégái, az egyetemi könyvtárak és a szakkönyvtárak mellett számos országos feladatkörű intézmény, illetve kiemelkedő jelentőségű kutatóhely szakembere, vezetője, könyvtárosa.

A konferencia délelőtti programjának a Kúria adott otthont, ahol beszédet mondott Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke.

Komoly erőforrás és hatalmas támasz a bírák számára az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer – mondta dr. Handó Tünde a konferencia megnyitóján. Az OBH elnöke rávilágított: a könyvtári szolgáltatások, a statisztikai segítségnyújtás, a könyvtárosok által nyújtott módszertani és szakmai segítség, a múlt értékeinek feltárása, megőrzése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a bírák a jogbiztonság iránytűi legyenek. A 21. században a könyvtárak számára is a digitalizálódó környezet, az egyre intelligensebb technikai eszközök, a folyamatos változás, a képi információk térnyerése és a tudás hozzáférhetőségének kibővülése jelentik a kihívásokat – hívta fel a figyelmet az OBH vezetője.

A könyvtárak a bírák számára olyan támogatói rendszerek, amelyek egyre inkább nélkülözhetetlenné válnak – hangsúlyozta köszöntőjében a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter kiemelte, eredményes könyvtári munka csak csapatban érhető el és ehhez a csapatmunkához biztosítani kell azt az informatikai hátteret, amely képes kiaknázni a könyvtárakban fellelhető tudásbázist. A konferencia témájához kapcsolódóan a legfőbb bírói fórum vezetője elmondta: a digitalizáció alapvető változásokat és veszélyeket is hordoz magával. Kihívás például az, hogy a könyvtáros által hagyományosan személyi kapcsolaton alapuló információcserét felváltja egy informatikai alapon működő kommunikáció. A könyvtárak tudásbázisa és a tudás átadása Darák Péter szerint akár a joggyakorlatra is hatással lehet.

Szakirodalmi ajánló

A rendezvény délutáni programján - a Fővárosi Törvényszéken - Dr. Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A konferencia középpontjában a mesterséges intelligencia és a könyvtárakat érintő aktuális trendek és kihívások főbb kérdéskörei álltak.

Dr. Gyuravecz Franciska, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazója, az EJTN THEMIS nemzetközi verseny idei döntőse, a mesterséges intelligenciának az igazságszolgáltatásban betöltött szerepét vizsgálta. Dr. Csitei Béla, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézetének egyetemi tanársegédje arra keresett választ, hogy lehetnek-e robotok a jövő jogászai? Dr. Miskolczi Barna ügyész, a Legfőbb Ügyészség megbízott főosztályvezetője és kabinetfőnöke az információ korában felvetődő büntetőjogi kérdések és a mesterséges intelligencia viszonyát vizsgálta.

Horváth Zoltánné, a T-Systems Magyarország Zrt. könyvtári tanácsadója előadásában azt a kérdést járta körül, miként jelenik meg a mesterséges intelligencia a jogi szakkönyvtárban. Ezt követően Dr. habil. Szűts Zoltán a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense a hatékony és eredményes kommunikációról tartott előadást, Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettese a könyvtárak 21. századi szolgáltatásait elemezte, majd ehhez kapcsolódóan Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának vezetője tartott előadást az Országos Bírósági Rendszerben mutatkozó igények és szolgáltatások összehangolásáról. Végezetül Dr. Kékedi Szabolcs, az OBH Elektronikus Eljárások Főosztálya vezetője ismertette az Országos Bírósági Hivatal Digitális Bíróság projektjét. 

Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/kihivasok-es-trendek-az-igazsagszolgaltatasban-es-szakkonyvtarakban

 

KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓMENEDZSMENT - KÖNYVTÁROS KÉPZÉS

Dr. Kis László főosztályvezető-helyettes úr köszöntője után a délelőtti program az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer (OBKR) aktuális helyzetére, idei felméréseinek eredményére fókuszált. Gerencsér Judit vezető koordinátor beszámolt többek között a könyvtárosok képesítését, munkajogi helyzetét vizsgáló kérdőíves felmérés összesített válaszairól, az országos kedvezményes dokumentumbeszerzési program eredményeiről, a jövő évi folyóirat előfizetési változásokról és lehetőségekről, az EISZ adatbázisok 2020. évi előfizetésének bővüléséről, a bírósági könyvtárosok 2020. évi tervezett képzési programjairól, illetve a debreceni feldolgozói együttműködési programról. A bírósági könyvtáros kollégák ezáltal egy átfogó képet kaptak az OBKR aktuális helyzetéről, szakmai munkájáról, a 2019. évi főbb eredményekről és a 2020. évi célokról és tervekről.Különösen nagy segítséget nyújt a további fejlesztésekben, mind a szaktájékoztatás, mind pedig a bírósági könyvtárak szélesebb körű használata terén az OBKR felhasználói kérdőíves felmérésének sikeres eredményei, amelyről Kovácsné Garamszegi Marianna koordinátor tartott részletes elemzést. Gerencsér Judittal kiemelték a könyvtári marketing igen jelentős szerepét, valamint a mindennapi munka során és a kérdőív megismétlésekor figyelembe vehető fontos tapasztalatokat. A délelőtti előadásokat dr. Sándor Viktória országos könyvtári statisztikáról szóló összesítése és dr. Kékedi Szabolcs, főosztályvezető bemutatója zárta, a Digitális Bíróság Projektről.

Szakirodalmi ajánló

A délután folyamán a digitális tartalmak/digitalizált dokumentumok megőrzésének, archiválásának, a muzeális dokumentumok védelmének fontosságára, módszereire hívták fel az előadók a figyelmet. A bírósági könyvtárosok megismerhették Moldován István, osztályvezető által az Országos Széchényi Könyvtár, Dr. Urai-Tóth Éva, osztályvezető által az Országgyűlési Könyvtár, Szlabey Dorottya főrestaurátornak köszönhetően pedig a Magyar Országos Levéltár gyakorlatát, tapasztalatait, terveit. A meghívott előadókra reflektálva Gerencsér Judit felvázolta az OBKR digitalizálási lehetőségeit, terveit és az OBKR muzeális dokumentumainak megőrzősére vonatkozó javaslatokat.

Beszámolót készítette: Komora Katalin (Fővárosi Törvényszék könyvtárosa)

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Komora Katalin (Fővárosi Törvényszék)

Kuslits László (Kúria)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)