Kihívások és trendek az igazságszolgáltatásban és a szakkönyvtárakban – szakmai konferencia

Könyvtárszakmai konferencia

Kihívások és trendek az igazságszolgáltatásban és a szakkönyvtárakban címmel rendeztek szakmai konferenciát a Kúrián és a Fővárosi Törvényszéken. A szakmai konferencia az Országos Bírósági Hivatal (OBH), a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekció közös szervezésében valósult meg.

Az esemény a 2016 januárjában elindított, az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer stratégiai fejlesztési programja keretében valósult meg. Fontos célkitűzése, hogy tovább erősödjön az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködése a hazai szakkönyvtári hálózattal. A több mint 100 fő részvételével zajló konferencián képviseltette magát valamennyi bírósági báziskönyvtáros, az MKE Jogi Szekció tagjai, a jogi partnerkönyvtárak vezetői és könyvtáros kollégái, az egyetemi könyvtárak és a szakkönyvtárak mellett számos országos feladatkörű intézmény, illetve kiemelkedő jelentőségű kutatóhely szakembere, vezetője, könyvtárosa. 

A konferencia délelőtti programjának a Kúria adott otthont, ahol beszédet mondott Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke (a beszéd itt elérhető), valamint Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke. 

Komoly erőforrás és hatalmas támasz a bírák számára az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer – mondta dr. Handó Tünde a konferencia megnyitóján. Az OBH elnöke rávilágított: a könyvtári szolgáltatások, a statisztikai segítségnyújtás, a könyvtárosok által nyújtott módszertani és szakmai segítség, a múlt értékeinek feltárása, megőrzése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a bírák a jogbiztonság iránytűi legyenek. A 21. században a könyvtárak számára is a digitalizálódó környezet, az egyre intelligensebb technikai eszközök, a folyamatos változás, a képi információk térnyerése és a tudás hozzáférhetőségének kibővülése jelentik a kihívásokat – hívta fel a figyelmet az OBH vezetője.

Könyvtárszakmai konferencia
 
A könyvtárak a bírák számára olyan támogatói rendszerek, amelyek egyre inkább nélkülözhetetlenné válnak – hangsúlyozta köszöntőjében a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter kiemelte, eredményes könyvtári munka csak csapatban érhető el és ehhez a csapatmunkához biztosítani kell azt az informatikai hátteret, amely képes kiaknázni a könyvtárakban fellelhető tudásbázist. A konferencia témájához kapcsolódóan a legfőbb bírói fórum vezetője elmondta: a digitalizáció alapvető változásokat és veszélyeket is hordoz magával. Kihívás például az, hogy a könyvtáros által hagyományosan személyi kapcsolaton alapuló információcserét felváltja egy informatikai alapon működő kommunikáció. A könyvtárak tudásbázisa és a tudás átadása Darák Péter szerint akár a joggyakorlatra is hatással lehet.
 
A rendezvény délutáni programján - a Fővárosi Törvényszéken - Dr. Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A konferencia középpontjában a mesterséges intelligencia és a könyvtárakat érintő aktuális trendek és kihívások főbb kérdéskörei álltak. 
Dr. Gyuravecz Franciska, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazója, az EJTN THEMIS nemzetközi verseny idei döntőse, a mesterséges intelligenciának az igazságszolgáltatásban betöltött szerepét vizsgálta. Dr. Csitei Béla, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézetének egyetemi tanársegédje arra keresett választ, hogy lehetnek-e robotok a jövő jogászai? Dr. Miskolczi Barna ügyész, a Legfőbb Ügyészség megbízott főosztályvezetője és kabinetfőnöke az információ korában felvetődő büntetőjogi kérdések és a mesterséges intelligencia viszonyát vizsgálta. 

Horváth Zoltánné, a T-Systems Magyarország Zrt. könyvtári tanácsadója előadásában azt a kérdést járta körül, miként jelenik meg a mesterséges intelligencia a jogi szakkönyvtárban. Ezt követően Dr. habil. Szűts Zoltán a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense a hatékony és eredményes kommunikációról tartott előadást, Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettese a könyvtárak 21. századi szolgáltatásait elemezte, majd ehhez kapcsolódóan Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának vezetője tartott előadást az Országos Bírósági Rendszerben mutatkozó igények és szolgáltatások összehangolásáról. Végezetül Dr. Kékedi Szabolcs, az OBH Elektronikus Eljárások Főosztálya vezetője ismertette az Országos Bírósági Hivatal Digitális Bíróság projektjét.