Műszaki alprojekt

A műszaki alprojektben a bírósági épületek személyi beléptető kapukkal, röntgensugaras csomagvizsgáló berendezésekkel és kézi fémdetektoros eszközökkel történő felszerelése valósult meg.

Ma összesen 106 ítélkezési célra használt bírósági épületben található csomagvizsgáló röntgen alagút. Ezzel minden közepes, illetve nagy bíróságot, épület-állományunk mintegy 70 %-át, felszereltük ezzel a korszerű eszközzel.

A projekt eredményeként minden bíróságunkon – az épületek 100 %-ában – a korszerű repülőtéri biztonsági kapuk korszerű tulajdonságaival, képességeivel megegyező detektoros fémkereső kapuval tudjuk megakadályozni illetéktelen, veszélyes fém eszközök bejutását az ügyfelek által is használt épületbe.

műszaki 1

műszaki 2

2016-ban a projekt keretében beszerzett kézi fémkereső eszközökkel és az irányított közlekedtetést lehetővé tevő kordon oszloppal és szalaggal szereltünk fel minden bírósági épületet, teljessé téve a beléptetésre vonatkozó több fokozatú biztonsági elvárásoknak való megfelelést.

A korszerű eszközök telepítésével párhuzamosan, 2016 folyamán oktatásban részesült összesen 251 fő őrzés-védelemmel foglalkozó belső és külső munkatársunk.

Az összes ítélőtáblára és törvényszékre, valamint a Kúria épületébe – összesen 26 helyszínre – került TEMPEST előírásoknak megfelelő informatikai felszerelés (laptop, nyomtató és tartozékok). Ez a fejlesztés nagymértékben emelte a bíróságok adatvédelmi biztonsági szintjét, megfelelve ezzel az idevonatkozó törvényi előírásoknak.

A fejlesztésnek köszönhetően a projekt fizikai befejezésének időpontjára valamennyi bírósági épület alapvető fizikai védelme megvalósult. Beléptető kapuk és kézi fémkereső eszközök valamennyi igazságszolgáltatási célú bírósági épületben működnek, a kiemelt veszélyeztetettségű épületek (Kúria, ítélőtáblák, törvényszékek, székhelyi járásbíróságok és egyes további járásbíróságok) fokozott fizikai védelme a beléptetőkapukon túl, a csomagvizsgáló gépek telepítésével biztosítottá vált.

csik

Technical sub-project

Installation of the court buildings with entry gates, X-ray package screening devices and hand-held metal detection tools was executed within the framework of the technical sub-project. 
Today, X-ray package screening tunnels are installed in 106 buildings used for judicial purposes. With this, all the medium size and large courts, namely 70% of our courts buildings and buildings used for judicial purposes, have been equipped with these modern devices. 

As a result of the project, we can prevent in all of our court buildings – in 100% of the courts – the entry of unauthorised and dangerous objects into the buildings also used by our clients with the help of metal detection entry gates having the same characteristics and features as the modern entry gates installed at the airports. 

In 2016, we have installed all the court buildings with hand-held metal detection tools and cordon pillars and strings facilitating for the control of the movement of the clients. All these equipment and devices were purchased within the framework of the project. With these developments all the court buildings are compliant with the multilevel security requirements on entry and access. 

In parallel with the deployment and installation of the modern equipment and devices, altogether 251 persons in charge of security – partly full-time employees and partly outsourced employees – took part in training courses in the course of 2016 on the use of the modern, newly deployed equipment. 

All the regional courts and courts of appeal, together with the Curia – altogether 26 sites - received information technology devices (laptops, printers and accessories) compliant with the TEMPEST specifications. This latter development significantly increased the data protection level of the courts and resulted in the compliance of the courts with the adequate legal requirements. 

Thanks to the development activities, the basic physical protection of all the court buildings has been completed by the closing date of the project. Entry or access control gates and hand-held metal detection devices are in operation in all the court buildings used for judicial purposes, and the increased physical protection of the buildings with higher threat level (Curia, regional courts, courts of appeal, district courts with local jurisdiction and some other district courts) was realised with the deployment of X-ray package screening devices, in addition to the installation of entry control gates.